0

Varovanje podatkov

Upravljalec spletnega mesta stefkinedobrote.si zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno elektronsko poslovanje in nudenja storitev.

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu stefkinedobrote.si ali kako drugače, so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.

Soglasje za obdelavo in varovanje osebnih podatkov

Uporabnik spletnega mesta stefkinedobrote.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe elektronske storitve nakupa izdelka, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: osebno ime in naslov uporabnika, elektronski naslov in telefonska številka uporabnika. Za potrebe varnosti se shranjujejo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino na spletnem mestu stefkinedobrote.si.

Upravljalec spletnega mesta in uporabnik soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah lahko osebni podatki, ki se štejejo za poslovno skrivnost ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam.

Za točnost podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino, upravljalec ne odgovarja.

Hramba osebnih podatkov

Podatki se hranijo na spletnem mestu stefkinedobrote.si. Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na sedež podjetja Spletne in druge storitve, Boštjan Kop, s.p.

Uporabnik je dolžan z ustrezno skrbnostjo sam hraniti posredovane podatke za svoje potrebe.

Omejitve zaradi varstva osebnih podatkov

Zaradi varstva osebnih podatkov se šteje, da identiteta uporabnikov, ki se prijavijo zgolj z uporabo uporabniškega imena in gesla ni ustrezno preverjena.

Pri storitvah elektronskega poslovanja, ki so dostopne samo z uporabo uporabniškega imena in gesla, je zaradi varstva osebnih podatkov dovoljeno samo naslednje:

  1. Vnos osebnih podatkov uporabnika je dovoljen, vendar ne omogoča prikaza že vnesenih osebnih podatkov drugih uporabnikov, razen podatkov, ki jih je vnesel isti uporabnik;
  2. Uporabnik lahko vloži zahtevo za posredovanje osebnih podatkov, vendar se podatki lahko posredujejo izključno v fizični obliki na naslov stalnega prebivališča osebe, na katero se podatki nanašajo.

Komuniciranje na daljavo

Upravitelj spletne trgovine stefkinedobrote.si bo z uporabnikom stopil v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo, le če ta temu ne bo izrecno nasprotoval oziroma, če se bo uporabnik s tem vnaprej strinjal. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila kot taka jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb (popusti, promocije ipd.) bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih upravitelj spletnega mesta stefkinedobrote.si in istoimenske trgovine zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Zadnja posodobitev: 10. december 2021.

0
KOŠARICA
Vaša košarica je praznaV TRGOVINO